Ved montering av ildsted er det krav til:

• Monteringsanvisningen inneholder viktige sikkerhetskrav, og disse må følges

• Generelle ildstedsregler gjelder, dersom ikke annet er beskrevet i monteringsanvisningen

• Skorstein skal dimensjoneres i forhold til ildstedet

• Nye ildsteder skal være godkjent av et akkreditert selskap

 

Det stilles ingen formelle krav til montør eller kontrollør av ildsted, men vi anbefaler å bruke kvalifiserte montører. Et ildsted har mange sikkerhetskrav som skal hindre at brann oppstår.

Oversikt over sertifiserte montører finner du her: norskvarme.org

 

Etter montering av ildsted skal dette meldes fra til feierseksjonen, dette gjøres her: 

Melding om montering av ildsted

Sist oppdatert 5. september 2022, kl 13:15

Opprettet 7. februar 2019, kl 17:11« Tilbake