MOVAR har tre avløpsrenseanlegg i Mosseregionen.

Disse er Fuglevik Renseanlegg og Kambo Renseanlegg i Moss kommune og Hestevold Renseanlegg i Råde kommune.

Anleggene mottar og behandler avløpsvannet fra Moss, Vestby, Råde og Våler Kommune.

Avløpsvannet blir transportert i kommunenes ledningsnett fram mot MOVARs anlegg.