Forebyggende avdeling har som hovedmålsetting å redusere antall branner og konsekvensene av disse.

Tilsynsseksjonens lovpålagte arbeidsoppgaver er å føre tilsyn med særskilte brannobjekter som blant annet overnattingssteder, skoler, virksomheter med stor brannfarlig aktivitet, forsamlingslokaler osv.

Under tilsynet foretar tilsynspersonell en vurdering av risikoen ved objektet.

Forhold som kan påvirke konsekvensene ved en eventuell brann, samt virksomhetens dokumentasjon på brannvernområdet blir gått gjennom.

 

Øvelser, kurs og opplæring er en annen prioritert oppgave for seksjonen. Dette ansees som et svært viktig element i det holdningsskapende og forebyggende arbeidet. 

 

Tilsynsseksjonen behandler søknader og forhold rundt salg og oppskyting av fyrverkeri, lagring av brann- og eksplosjonsfarlig vare, bålbrenning og byggesaker. 

 

 

 

Sist oppdatert 9. januar 2017, kl 15:48

Opprettet 22. mai 2014, kl 10:25« Tilbake