Forebyggende avdeling har som hovedmålsetting å redusere antall branner og konsekvensene av disse.

Tilsynsseksjonens lovpålagte arbeidsoppgaver er å føre tilsyn med særskilte brannobjekter som blant annet overnattingssteder, skoler, virksomheter med stor brannfarlig aktivitet, forsamlingslokaler osv.

Under tilsynet foretar tilsynspersonell en vurdering av risikoen ved objektet.

Forhold som kan påvirke konsekvensene ved en eventuell brann, samt virksomhetens dokumentasjon på brannvernområdet blir gått gjennom.

 

Øvelser, kurs og opplæring er en annen prioritert oppgave for seksjonen. Dette ansees som et svært viktig element i det holdningsskapende og forebyggende arbeidet. 

I tillegg er det mye informasjons- og motivasjonsvirksomhet overfor allmennheten via stands, besøk på skoler, borettslag, eldresenter, besøk av barnehager og åpen dag på branntasjonen.

 

Tilsynsseksjonen behandler søknader og forhold rundt salg og oppskyting av fyrverkeri, lagring av brann- og eksplosjonsfarlig vare, bålbrenning og bistår plan- og bygningsmyndighetene med byggesaksbehandling for å sikre riktig ressurser til vann, vei og adkomst i nye bygg. 

 

De siste årene har avdelingen spesielt hatt fokus på "Trygg hjemme". Det vil si besøk hjemme hos privatpersoner som lever med høyere risiko for brann enn gjennomsnittet. 

 

 

 

Sist oppdatert 1. november 2023, kl 15:09

Opprettet 22. mai 2014, kl 10:25« Tilbake