Feierseksjonen er en del av forebyggende avdeling.

Feierseksjonen består i dag av en feierkoordinator, seks feiersvenner og to feierlærlinger/spesialarbeidere. Feierne / brannforebyggerne holder til på brannstasjonen på Tykkemyr i Moss.

Herfra kjører de ut til oppdragene / tjenestene vi utfører hos ca. 85.000 innbyggere i våre eierkommuner Moss, Råde, Våler og Vestby. Vi har ca 30.000 skorsteiner i distriktet vårt.

 

Vår visjon!
Den enkelte innbygger skal kunne være trygge på å få levert profesjonelle tjenester med faglig stolthet, motivasjon og engasjement. Vi bryr oss før det brenner!

 

Hovedgjøremålet for feierseksjonen er å utføre risikobasert tilsyn og feiing med fyringsanlegg.

Dette gjelder fyringsanlegg som går på enten fast, flytende eller gassformig brensel.
Dette er lovpålagte oppgaver som skal sørge for at brannsikkerheten til innbyggeren blir ivaretatt.

Avdelingen utfører også andre oppgaver som ikke er direkte lovpålagt, men som har stor verdi i forhold til å forebygge brann.