MOVAR er et interkommunalt selskap som eies av 4 kommuner.

MOSS - VESTBY - RÅDE - VÅLER

MOVAR leverer tjenester som innbyggerne og næringslivet i regionen er avhengig av, og som det ikke vil gå lang tid før man vil etterlyse hvis de uteblir.

Dette dreier seg om produksjon av ca. 7 millioner kubikkmeter godt drikkevann, rensing av ca. 6,5 millioner kubikkmeter avløpsvann for å opprettholde en ren fjord, innsamling og forsvarlig håndtering av ca. 105 000 tonn avfall, samt brann, feiing og redningstjenester til regionens innbyggere. Dette er viktige tjenester som de fleste innbyggerne nok tar for gitt, så lenge ting fungerer som det skal.

MOVAR ble etablert høsten 1989 og driver i dag et moderne vannverk som ligger på Huggenes i Rygge, tre avløpsanlegg plassert henholdsvis på Kambo, Fuglevik og Hestevold. Et regionalt avfallsanlegg, mer kjent som Solgård Avfallsplass samt Vestby Gjenvinningsstasjon. Hovedbrannstasjonen, Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB), ligger på Tykkemyr i Moss kommune og i tillegg har brannvesenet stasjoner i Rygge og Vestby.

Selskapet har sitt forretningskontor i Moss.

MOVAR er en forkortelse for MOsseregionen Vann, Avløp, og Renovasjon.

MOVARS visjon: FREMTIDSRETTEDE LØSNINGER I MILJØETS OG SAMFUNNETS TJENESTE

 

LEDERGRUPPEN I MOVAR IKS

Ulf Ellingsen

Administrerende Direktør

Mob. 90 66 19 57
ulf.ellingsen(a)movar.no

Merete Ruud Tuskin

Økonomi og administrasjonssjef

Mob. 99 26 24 94
merete.ruud.tuskin(a)movar.no

Rune Larsen

Brannsjef

Mob. 90 68 19 48
r.larsen(a)brann.movar.no

Anna-Karin Eriksson

Konsituert Sektorsjef Renovasjon

Mob. 90 47 63 66
anna-karin.eriksson(a)movar.no

Kaj-Werner Grimen

Sektorsjef Vann og Avløp

Mob. 41 69 15 65
kaj-werner.grimen(a)movar.no

Rolf-Ivar Buerengen

HR & kommunikasjonssjef

Mob. 92 88 97 62
rolf-ivar.buerengen(a)movar.no

Nina C. Leander

HMS- og kvalitetssjef

Mob. 913 48 092
nina.leander(a)movar.no

 

STYRET

Selskapets styre består av 7 medlemmer, 5 av styrets medlemmer med 2 varamedlemmer i rekke velges av representantskapet for 2 år etter forslag fra valgkomitèen. 2 av styrets medlemmer med varamedlemmer velges av og blant selskapets ansatte.

Bjørn Amundsen

Styreleder

Nils-Anders Søyland

Nestleder

Åsmund Møll Frengstad

Hege Solberg Sandtrø

Anita Wulvig

Helen Liabø

Ansattvalgt

Christer K. Christensen

Ansattvalgt

Jane Short Aurlien

Møtende 1. vara

 

REPRESENTANTSKAPET

Høsten 2019 reviderte eierkommunene MOVARs selskapsavtale. Det ble besluttet at hver kommune skal ha ett medlem i representantskapet.
Disse representerer sin kommunes respektive eierandel i MOVAR ved en eventuell avstemming.

 

REPRESENTANTSKAPET I PERIODEN 2024 - 2027

Tom Anders Ludvigsen                                   Vestby, leder

Simen Nord                                                      Moss, nestleder

Renè Rafshol                                                    Råde

Reidar Kaabbel                                                 Våler

 

Sist oppdatert 26. april 2024, kl 11:57

Opprettet 25. juni 2014, kl 12:29« Tilbake