Hva innebærer tilsyn med fyringsanlegg (boligtilsyn)?

 

  • Alle boliger med fyringsanlegg vil få besøk fra feieren. Feieren vil gå igjennom hele fyringsanlegget for å vurdere brannsikkerheten, samt gi deg veiledning om fyring / brannsikkerhet i hjemmet. 

 

  • Du mottar varsel om tilsyn og feiing på SMS, og du kan enkelt svare på om tidspunktet passer eller ikke ved å følge instruksjonene.

 

  • Det er viktig at du som huseier har dokumentasjon som viser at ildsted er montert i henhold til monteringsanvisningen (produktbeskrivelse) som følger produktet. 

 

  • Montere eller gjøre endringer på ildsted? Dette er meldepliktig til feierseksjonen. Melding om montering eller endringer gjøres her

 

  • Har du nylig rehabilitert skorsteinen? Da er det fint om du har dokumentasjon for dette liggende klart når feieren kommer for befaring etter skorsteinsrehabiliteringen. 

 

  • Skal du rehabilitere skorsteinen? Husk at dette er et søknadspliktig tiltak.Ta kontakt med plan og byggesak i kommunen for hvordan du skal gå frem.

 

  • Det er du som huseier som er forpliktet til å sørge for at fyringsanlegget virker som forutsatt, og at det ikke er feil på anlegget som vesentlig øker risikoen for brann. Det er for deg og din trygghet feieren er her.

 

  • Feierseksjonen i MIB minner om at alle brev i saken blir rettet mot huseier, og det er huseier som er part i den enkelte sak. (Jf. forvaltningslovens § 2 bokstav e).

 

  • I den grad du mottar et vedtak om retting/vedtak om fyringsforbud så er dette et forvaltningsvedtak som kan påklages. Klageretten ligger hos huseier (ref. ovennevnte punkt). Henvendelser/klager fra andre enn den som er part i saken vil ikke bli besvart.  

 

  • Behovet for feiing vil også bli vurdert under tilsynet. Hvor mye sot som legger seg i pipa avhenger av hvor ofte man fyrer, hva slags type ildsted / pipe man har og selve fyringsmønsteret. Dette gjelder både i helårsboliger og fritidsboliger.

 

 

Hvordan forebygge brann?

Dette er et sentralt tema under tilsynet. For beboere er det viktig å ha gode rutiner for evakuering dersom en brann skulle oppstå. Vi oppfordrer alle til å gjennomføre brannøvelse minst en gang i året.

For mer informasjon/veiledning om feiing/tilsyn med fyringsanlegg -  ta gjerne kontakt med oss på tlf: 69 24 78 50.

 

Våre ansatte går alltid uniformert og skal bære synlig ID-kort.

 

Vi har fokus på deg som vår innbygger - og din brannsikkerhet!

 

 

MIB er i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven § 11, 1.ledd bokstav h, lovpålagt å foreta tilsyn og feiing med fyringsanlegg.

Lovgrunnlaget for gjennomføringen av feiing og tilsyn finnes under ”Kap. 17 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg”, i Forskrift om brannforebygging av 01.01.2016.

 

Tilsyn med fyringsanlegg

 

 

Sist oppdatert 3. januar 2022, kl 16:08

Opprettet 26. mars 2014, kl 12:25« Tilbake