Hva innebærer tilsyn med fyringsanlegg (boligtilsyn)?

 

  • Alle boliger med fyringsanlegg vil få besøk fra feieren/brannforebyggeren. Under tilsynet vil hele fyringsanlegget bli gjennomgått for å vurdere brannsikkerheten, samt gi deg veiledning om fyring / brannsikkerhet i hjemmet. 
  • Du mottar varsel om tilsyn på SMS, og du kan enkelt svare JA eller NEI på om tidspunktet passer eller ikke.
  • Det er viktig at du som huseier har dokumentasjon som viser at ildsted er montert i henhold til monteringsanvisningen (produktbeskrivelse) som følger produktet. 
  • Det er du som huseier som er forpliktet til å sørge for at fyringsanlegget virker som forutsatt, og at det ikke er feil på anlegget som vesentlig øker risikoen for brann. Det er for deg og din trygghet feieren er her.
  • Behovet for feiing vil også bli vurdert under tilsynet. Hvor mye sot som legger seg i pipa avhenger av hvor ofte man fyrer, hva slags type ildsted / pipe man har og selve fyringsmønsteret. Dette gjelder både i helårsboliger og fritidsboliger.

 

Hvordan forebygge brann?

Dette er et sentralt tema under tilsynet. For beboere er det viktig å ha gode rutiner for evakuering dersom en brann skulle oppstå. Vi oppfordrer alle til å gjennomføre brannøvelse minst en gang i året.

For mer informasjon/veiledning om feiing/tilsyn med fyringsanlegg -  ta gjerne kontakt med oss på tlf: 69 24 78 50.

 

Våre ansatte går alltid uniformert og skal bære synlig ID-kort.

 

Vi har fokus på deg som vår innbygger - og din brannsikkerhet!

 

 

MIB er i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven § 11, 1.ledd bokstav h, lovpålagt å foreta tilsyn og feiing med fyringsanlegg.

Lovgrunnlaget for gjennomføringen av feiing og tilsyn finnes under ”Kap. 17 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg”, i Forskrift om brannforebygging av 01.01.2016.

 

 

 

Sist oppdatert 26. juli 2023, kl 08:29

Opprettet 26. mars 2014, kl 12:25« Tilbake