STYRET FOR MOVAR IKS NR. 1/2023
På vegne av styrets leder; Bjørn Amundsen, innkalles medlemmene i MOVAR IKS sitt styre til styremøte:

TORSDAG 26. JANUAR 2023 KL. 09:00 – 13:00
UNDERVISNINGSROMMET PÅ MIB – TYKKEMYR 2

 

Til behandling:

SAK NR. 1/2023
PLAN FOR BRANNVERNTILTAK 2023

SAK NR. 2/2023
GRUNNERVERV FOR BYGGING AV PUMPESTASJON PÅ KAMBO

O-SAK NR. 01/2023
DIREKTØRENS ORIENTERING
(Presenteres i møtet)

O-SAK NR. 02/2023
AVSLUTNING PROSJEKT 625 – TILSYNSBIL T4

O-SAK NR. 03/2023
AVSLUTNING PROSJEKT 627 – ADMINISTRASJONSBIL FOR ALARMOPPFØLGING

O-SAK NR. 04/2023
AVSLUTNING PROSJEKT 641 - SAMBANDSMATERIELL MIB

O-SAK NR. 05/2023
AVSLUTNING PROSJEKT 620 - NY BRANNSTASON I SÅNER

O-SAK NR. 06/2023
AVSLUTNING PROSJEKT 631 - OVERFLATEREDNING

O-SAK NR. 07/2023
AVSLUTNING PROSJEKT 621 – NY BRANNSTASJON RYGGE

O-SAK NR. 08/2023
AVSLUTNING PROSJEKT 557 – CONTAINERE OG OPPSAMLINGSUTSTYR


O-SAK NR. 09/2023
AVSLUTNING PROSJEKT 119 – UTSKIFTNING AV BRANNMURER

O-SAK NR. 10/2023
AVSLUTNING PROSJEKT 566 – OPPGRADERING AV LAGERHALL OG ASFALTERING

I forkant av styremøtet vil daglig leder Roy Ulvang i Østfold Avfallssortering IKS (ØAS), orientere om status i selskapet.