Forslag til detaljregulering for Nye Fuglevik Renseanlegg (Båthavnveien 50) ligger nå ute for offentlig ettersyn og høring. Tirsdag 28. mars 2023 kan du delta på et åpent informasjomsmøte om reguleringsplanen og prosjektet.

Fristen for å gi innspill til planforslaget er 12. mai 2023. På moss.kommune.no finner du alle relevante plandokumenter og informasjon om hvordan du sender inn innspill.


Velkommen til åpent informasjonsmøte 28. mars 2023 kl. 1800

MOVAR IKS arrangerer et åpent informasjonsmøte om planforslaget. Møtet avholdes på Vansjø Vannverk, Kjellerødveien 30, 1580 Rygge. 

Her får du informasjon og kan stille spørsmål til bl.a. representanter for byggherre MOVAR IKS og COWI AS som står for prosjekteringen av det nye renseanlegget. 

Sist oppdatert 22. mars 2023, kl 12:57

Opprettet 22. mars 2023, kl 13:53« Tilbake