Kambo Renseanlegg ligger i Møllebakken i nordre bydel av Moss kommune. Anlegget mottar avløpsvann fra nordre del av Moss, søndre del av Vestby og Våler kommune.

Anlegget ble satt i drift i 1978 og senere fullstendig modernisert i 2001. Anlegget er dimensjonert for å kunne behandle en mengde som tilsvarer avløpsvann fra 16 000 personer. Det renses årlig 1.5 - 1.8 millioner m3 ved anlegget.

Kambo Renseanlegg er et mekanisk/ kjemisk renseanlegg. 

Avløpsvannet føres i kommunenes ledningsanlegg fram til Møllebakken pumpestasjon. Møllebakken pumpestasjon tilhører renseanlegget og den har i oppgave å transportere avløpet opp til renseanlegget. Det rensede avløpsvannet føres ut 230 meter på 50 meters dyp i Mossesundet.

Sigevannet fra Solgård Avfallsplass behandles også ved renseanlegget. 

Anlegget mottar og behandler også septik og gråvann fra MOVARs eierkommuner.

Levering av septik/ gråvann blir gjort av eksterne leverandører/ operatører med slamsugere (tankbiler). 

Sist oppdatert 16. september 2014, kl 14:39

Opprettet 27. mai 2014, kl 09:35« Tilbake