Brann- og redningstjenesten i Mosseregionen samarbeider med andre beredskapsaktører for å løse oppgaver på best mulig måte for samfunnet og for den eller de som er berørt av hendelser. I noen tilfeller er samarbeid bestemt gjennom skriftlige avtaler, og i andre tilfeller skjer samarbeid av praktiske årsaker.

Av andre beredskapsaktører nevnes (som eksempler):

 

  • Nabobrannvesen
  • Industribrannvesen, herunder også flyplassbrannvesen på Moss Lufthavn Rygge (MLR)
  • Politiet
  • Ambulansetjenesten
  • Sivilforsvaret
  • Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA)

 

Brann- og redningstjenesten i Mosseregionen samarbeider også med andre aktører innen brannforebygging for å sikre at tjenesten gjennomføres tilfredsstillende og i henhold til de krav som stilles.

Av andre aktører innen brannforebygging nevnes (som eksempler):

 

  • Det lokale el-tilsyn
  • Forsikringsselskapene
  • Brannvernforeningen

Sist oppdatert 13. januar 2015, kl 18:59

Opprettet 9. januar 2015, kl 14:41« Tilbake