Anleggsarbeid i forbindelse med den nye hovedvannledningen sør for Nore bro, gjør det nødvendig å stenge deler av turstien øst for Solgård Avfallsplass de nærmeste ukene. 

Fra Mandag 8. august stenges turstien på strekningen som angitt i kartet under. 

Du kan imidlertid fortsatt passere under Nore bro om du kommer via sykkelstien fra Våler og skal til Mosseporten eller motsatt. Kartet under viser oversikt over åpne og stengte turstier i området. 

Må ivareta sikkerheten og behov for plass til anleggsmaskiner

Turstien går gjennom området der anleggsarbeidet skal pågå og stenges for å ivareta sikkerheten og sikre tilstrekkelig plass til anleggsutstyret og arbeidet som skal utføres i denne perioden. 

Entreprenørene Råde Graveservice og Olimb skal gjennomføre en såkalt styrt boring i grunnen under broa og Norebekken. Det innebærer at de borer seg gjennom en prosjektert trasé under bakken, og trekker med den nye hovedvannledningen i denne under Nore bro. 

Ber innbyggerne om å ikke gå inn i anleggsområdet

MOVAR beklager ulempene. Vi ber om forståelse for at det er viktig å ivareta sikkerheten i dette området mens arbeidene pågår og oppfordrer alle til å respektere at det ikke er tillatt å ferdes i det inngjerdede anleggsområdet. 

MOVAR forventer at arbeidet vil være fullført medio september måned. De stengte turveiene er også skiltet i terrenget. 

MOVAR informerer når turstiene åpner igjen på movar.no/vannledning og MOVARs Facebooksider.

 

Kart over åpne og stengte turstier

kart turstier styrt boring

Sist oppdatert 6. august 2022, kl 11:22

Opprettet 6. august 2022, kl 11:29« Tilbake