Johnny Sundby (51) har sagt opp sin stilling som administrerende direktør i MOVAR IKS. Nå starter jobben med å rekruttere den neste topplederen til det interkommunale selskapet, forteller styreleder Bjørn Amundsen. 

Etter 18 år i MOVAR IKS, hvorav 10 år som direktør, har Sundby takket ja til stillingen som direktør hos FREVAR KF. Selskapet ivaretar vann- avløps og renovasjonstjenester til innbyggerne i Fredrikstad.  

 

10 år med lagarbeid  

— Jeg er utrolig stolt av hva vi har klart å få til i MOVAR gjennom disse årene, og takknemlig for at jeg fikk tilliten for 10 år siden. Dette har vært et lagarbeid med selskapets dyktige ansatte, tillitsvalgte, og ikke minst i tett samarbeid med styret og engasjerte eiere. Nå er tiden inne for å prøve noe nytt, og jeg gleder meg veldig til å starte hos FREVAR, sier Sundby. 

Det er ennå ikke avklart når Sundby tiltrer sin nye stilling.  

Starter snart jakten på MOVARs nye direktør

— Jeg vil rette en stor takk til de ansatte, styret, og alle gode samarbeidspartnere i eierkommunene i Mosseregionen, avslutter Sundby. 

I gang med rekrutteringen av ny direktør 

Styreleder Bjørn Amundsen i MOVAR IKS sier Johnny Sundby har satt tydelige spor etter 10 år som toppleder i selskapet.  

— Johnny Sundbys store engasjement og enorme innsats for MOVAR IKS har gitt store og gode resultater. Vi vil se tydelige og varige spor av arbeidet han har lagt ned for MOVAR IKS, eierkommunene, lokalsamfunnet og miljøet i mange år fremover. Nå er tiden inne for å takke for at han har utviklet MOVAR til et moderne og fremtidsrettet selskap, og ønske han lykke til med nye utfordringer.   

Nå starter arbeidet med å finne MOVARs nye toppleder, sier Amundsen.

— Vi er sikre på at vi kan tilby en svært spennende mulighet for den rette kandidaten. MOVAR har et viktig samfunnsoppdrag for sine eiere og 80.000 innbyggere, har en utviklingsorientert organisasjon og er i gang med rekke store og spennende prosjekter som vil prege selskapet de kommende årene. Styret starter i løpet av kort tid prosessen med å finne den neste direktøren i MOVAR, avslutter styreleder Bjørn Amundsen i MOVAR IKS.  

 

Mer informasjon

Bjørn Amundsen, styreleder i MOVAR IKS – 900 21 000 

Johnny Sundby, avtroppende administrerende direktør i MOVAR IKS – 952 56 411 

 

FAKTA OM MOVAR IKS 

  • Interkommunalt selskap som eies av kommunene Moss, Vestby, Råde og Våler 
  • Leverer samfunnstjenester til nærmere 80.000 innbyggere i Mosseregionen 
  • Selskapet kjernetjenester er drikkevannsproduksjon, avløpsrensing, avfallshåndtering og brann/redningstjenester 

Sist oppdatert 26. august 2022, kl 15:26

Opprettet 26. august 2022, kl 16:22« Tilbake