Det er to utdanningsmuligheter for å bli feier eller også kalt brannforebygger, som fører frem til svennebrevet i Brannforebyggerfaget.


Lærling i feie- og brannforebyggerfaget:
For å inngå lærekontrakt i brannforebyggerfaget, må søkeren ha bestått Vg1 Bygg og Anleggsteknikk eller tilsvarende.”Tilsvarende” vurderes av det enkelte fagopplæringskontor. Inngå lærekontrakt med en lærebedrift.
Opplæringen strekker seg over 3 år, og gjennomføres med 3 kursperioder på til sammen 17 uker. Opplæringen skjer iht. godkjent læreplan for opplæring i bedrift i brannforebyggerfaget, og omfatter programfagene. Brann- og redningsskolen tilbyr ikke opplæring i fellesfagene.

Krav til læretid før avleggelse av svenneprøve for lærlinger er 48 måneder. For å inngå lærekontrakt må kandidaten selv ta kontakt med en lærebedrift for å få lærling-plass. Kandidaten, lærebedriften og fagopplæringskontoret i fylket tegner i fellesskap lærekontrakt som varer til endt læretid.

Kandidater utenom lærlingordning:
Denne ordningen er for kandidater som melder seg opp til svenneprøven på grunnlag av allsidig praksis i faget. Disse kalles praksiskandidater og tilsvarer det som tidligere ble kalt § 20-kandidater.
Norges brannskole tilbyr opplæring på til sammen 8 uker, fordelt på 2 perioder med 1 års mellomrom. Kurset skal gi den yrkesfaglige kompetanse som er nødvendig for å kunne avlegge svenneprøve i brannforebyggerfaget.

Krav til læretid for kandidater uten lærlingkontrakt for avlegging av svenneprøve blir 48 måneder + 25%, dvs. 60 måneder. Kandidaten må her være ansatt i kommunalt eller privat feiervesen for å få tildelt plass på kurs ved Norges brannskole. Kandidaten bør også ha minst 2 års praksis før første periode på kurs ved skolen.
Har kandidaten relevant utdannelse fra før, kan denne komme til fratrekk i praksistiden på 60 måneder. Relevant utdannelse/praksis vurderes i hvert enkelt tilfelle av fagopplæringskontor i hjemfylket.

Kilde: Brann- og redningsskolen

Sist oppdatert 19. oktober 2022, kl 08:40

Opprettet 9. januar 2015, kl 12:58« Tilbake