Forebyggende avdeling er delt i en feierseksjon og en tilsynsseksjon, og har bl.a. følgende arbeidsområder:

  • Tilsyn med særskilte brannobjekter
  • Tilsyn med fyringsanlegg
  • Feiing av skorstein og ildsted
  • Brannforebyggende informasjon og opplæring / øvelser
  • Saksbehandling vedr. fyringsanlegg, bålbrenning, fyrverkeri, overnatting
  • Brannteknisk bistand ovenfor andre myndigheter

Sist oppdatert 20. januar 2015, kl 10:48

Opprettet 24. mars 2014, kl 22:38« Tilbake