I beredskapsavdelingen ved hovedbrannstasjon M-1 (Moss) har vi fire vaktlag. Hvert lag består av en brannmester som er utrykningsleder, en underbrannmester som er røykdykkerleder, en brannformann, samt tre brannkonstabler. Beredskapsløsningen er døgnkasernering (kl.07:00-07:00).

På hovedbrannstasjonen er også brannsjefens stab, beredskapsavdelingens dagtidsansatte og forebyggende avdeling - bestående av tilsynsseksjon og feierseksjon.

Overbefalsvakten (Innsatsleder Brann) er fordelt på seks personer i samarbeid med vårt nabobrannvesen - Follo Brannvesen IKS.

Sist oppdatert 3. januar 2022, kl 15:43

Opprettet 24. mars 2014, kl 22:38« Tilbake