Hva må gjøres av deg som huseier før feiing?

  • Du må svare JA eller NEI om det passer at vi kommer, dette gjør du ved å besvare SMS du mottar fra MIB.
  • Det må være godkjent adkomst på tak og til feieluke/sotluke, slik at feiing og uttak av sot kan foretas uten hindring.
  • Alle ildsteder / fyringsanlegg må være slukket før feiing.
  • Alle ovnsdører, peisspjeld, trekkventiler og andre utettheter i fyringsanleggets konstruksjon må også tettes for å unngå nedsoting av boligen.
  • Husstige skal legges frem lett tilgjengelig, og må være i godkjent stand.

 

Feiing vil ikke bli utført hvis stiger, takstiger eller annen atkomst for feier ikke tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav.


NB!

Husstigen skal rekke minst en meter over tak. Der hvor høyden på taket overstiger 5 meter, må husstigen sikres i toppen mot sideglidning.

Dersom skorsteinen overstiger feierens arbeidshøyde (der hvor feieren står og til toppen av skorsteinen) 120 cm, skal skorsteinen utstyres med plattform.

Videre må takstige være festet i bærende konstruksjon (taksperre) i toppen og sikret mot sideglidning i bunnen.

 

Forskrift om brannforebygging kap. 4 §17 sier at feiing av skorsteiner skal gjennomføres etter risikobasert behov. En feier/brannforebygger vil risikovurdere behovet for fremtidig feiing, basert på forholdene under forrige feiing og boligtilsyn. Vurderingen gjøres på grunnlag av sotmengde, konsistens på sot og fyringsmønster.

Sist oppdatert 19. oktober 2023, kl 08:04

Opprettet 26. juli 2023, kl 08:10« Tilbake