Mosseregionen er i stadig endring og byggeaktiviteten er stadig økende. Vi ser at samfunnet har endret seg slik at innbyggerne våre skal bo hjemme i egen bolig lengst mulig. For å kunne tilpasse oss disse endringene og samtidig kunne gi innbyggerne våre en trygg hverdag, må vi som brannvesen være nytenkende og løse oppgavene våre annerledes enn tidligere. MIB er et brannvesen med rundt 80 ansatte som ønsker å ha høyt fokus på brannforebygging.

 

Er du en person som ønsker å delta i dette spennende arbeidet og samtidig ønsker å gjøre en forskjell for innbyggerne i eierkommunene våre? Da er det kanskje akkurat deg vi leter etter! Vi ønsker nå å ansette en person til stillingen som Branninspektør/Rådgiver.

Søk på stillingen

Stillingen inngår i tilsynsseksjonen som ledes av avdelingssjef for forebyggende avdeling. Avdelingen består av totalt 18 ansatte fordelt på en tilsynsseksjon og en feierseksjon.

 

Arbeidsoppgaver og ansvar

Som ansatt i forebyggende avdeling vil du møte krevende og spennende arbeidsoppgaver med stor variasjon. Her vil du få en mulighet til å jobbe i en avdeling med bred kompetanse der alle har fokus i det daglige på å heve brannsikkerheten hos våre innbyggere, i bygg, virksomheter og samfunnsgrupper som ofte er spesielt utsatt for brann.

Jobben som Branninspektør/Rådgiver innebærer mye samhandling med både innbyggere og kollegaer. Du vil få ansvar og arbeidsoppgaver som blant annet innebærer:

 • Tilsyn og oppfølging av tilsynssaker
 • ROS-analyser/beredskapsplanlegging m/internrevisjoner
 • Analyser data/trender i forhold til forebyggende arbeid generelt i samfunnet
 • Informasjon og motivasjon av forebyggende brannvern til våre innbyggere
 • Opplæring og kompetanseoverføring (internt/eksternt)
 • Generell sikkerhetskultur, som internkontroll og HMS
 • Medvirkning og tilrettelegging på tvers i MIB
 • Samarbeide med AMU og vernetjenesten
 • Deltakelse og ivaretakelse av stabsfunksjon ved større hendelser innen brann-, redning- og akutt forurensning

 

Kvalifikasjoner

En forutsetning for at du kan søke stillingen og jobbe som forebyggende personell i MIB er at du har en av følgende bakgrunner:

Utdannelse som ingeniør fra ingeniørhøgskole, evt. annen relevant høgskoleutdanning, som særskilt brannteknisk/byggteknisk utdanning på samme nivå eller;
- yrkesutdanning for brannkonstabel i heltidsbrannvesen samt beredskapsutdanning trinn 1 eller;
- fagutdanning som feiersvenn

Sannsynligvis har du allerede jobbet noen år som rådgiver eller inspektør innen fagfeltet i offentlig eller privat sektor. Vi ser derfor for oss du har erfaring fra arbeid innen samfunnssikkerhet, brannforebyggende arbeid eller annen form for brannsikkerhet.

I tillegg til punktene i dimensjoneringsforskriften §7-6 nevnt ovenfor, ser vi for oss at du har erfaring og gjerne tilleggsutdanning innen "ROS" og beredskapsplanlegging, HMS og internkontroll. Kanskje har du også juridisk erfaring/innsikt/kompetanse og god kjennskap til lov og forskrifter.

 

Det er også ønskelig at du har:

 • Forebyggendekurs, NBSK. Ellers må dette gjennomføres etter ansettelse
 • Erfaring fra arbeid med risikoutsatte grupper
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Erfaring med sikkerhetskulturarbeid

 

For at du skal trives i - og lykkes i stillingen som Branninspektør/Rådgiver i MIB, er det viktig for oss at du er:

 • Erfaren som rådgiver eller inspektør innen fagfeltet
 • Genuint interessert og kompetent innen brannforebygging
 • God på relasjonsbygging og kommunikasjon, og med god framstillingsevne (skriftlig/muntlig)
 • En robust person som takler travle hverdager
 • Selvstendig, initiativrik og fleksibel
 • Tydelig og har faglig integritet
 • Systematisk og strukturert, samt har forståelse for viktigheten av dokumentasjon
 • Løsnings- og samarbeidsorientert og opptatt av å spille de andre på laget gode
 • Trygg på - og vant til å holde presentasjoner og innlegg (små/store forsamlinger, internt/eksternt)
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt. Arbeidet med risikoutsatte grupper i samfunnet krever spesielle egenskaper, så god kommunikasjon og formidlingsevne er viktig.

Vi ønsker å knytte til oss personer som kan være gode og positive bidragsytere inn i en sunn og god bedriftskultur preget av sterk lagånd og teamfølelse. Det å kunne bidra positivt gjennom faglig og personlig kompetanse med evne til å etterleve MIB sine verdier, er viktige egenskaper som vektlegges.

 

Hva kan vi tilby?

Dette er en samfunnsviktig og krevende stilling med mange muligheter til å påvirke til økt brannsikkerhet blant våre innbyggere. Stillingen som Branninspektør/Rådgiver i MIB er en krevende, spennende og utfordrende rolle med et vidt spekter av oppgaver, løsninger og problemstillinger.

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø, utfordrende arbeidsoppgaver, mulighet for kompetanseheving, samarbeid med andre brannvesen, fleksibel arbeidstid og gode pensjons- og personalforsikringer.

Stillingen lønnes i henhold til gjeldende hovedtariffavtale, sentrale særavtaler og lokale avtaler. Det er pliktig medlemskap i offentlig pensjonsordning gjennom KLP. MIB (MOVAR IKS) er tilknyttet bedriftshelsetjeneste. Stillingstittel avtales under ansettelsesprosessen.

Vi har også tilgang til bedriftshytte for våre ansatte.

Vi ønsker å bidra til en balansert alders- og kjønnsmessig sammensetning blant våre ansatte og oppfordrer derfor spesielt kvinner og personer med flerkulturell bakgrunn til å søke på stillingen.

Evt. annen informasjon kan fås ved henvendelse til oss. Ta gjerne kontakt med vår rådgiver Kjetil Dunn Larsen eller avdelingsleder for forebyggende avdeling i MIB, Mette J. Kaspersen. Se oppgitt kontaktinformasjon i annonsen.

 

Annet

Stillingen innebærer plikt til å bære uniform. I tillegg må du ha førerkort (B) og kunne fremlegge politiattest. Stillingen krever dessuten at du etter avtale og innen rimelig tid etter ansettelse, forplikter deg til å ta nødvendige kurs innen forebyggende brannvern (NBSK).

 

Søknadsfrist 15. juni 2021 - søk her

Sist oppdatert 25. mai 2021, kl 11:09

Opprettet 25. mai 2021, kl 09:20« Tilbake