Da må du søke brannvesenet om tillatelse, og minst en uke i forkant.

Send inn søknad

 

Dette må du være klar over før du søker:

 • Avbrenningen av bålet må skje på en slik måte at det ikke er en risiko for omgivelsene.
 • Vær og vindforhold må alltid vureres. Er dette forsvarlig?
 • Fylte vannbøtter eller annet godkjent slokkemidler skal holdes i beredskap under brenningen.
 • Arrangøren er ansvarlig for eventuelle skader som brenningen av bålet måtte forårsake.
 • Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slukket.
 • Brannvesenet vil nekte brenning av bålet dersom værforholdene gjør det nødvendig. Ved melding i lokalpresse og radio om stor skogbrannfare i regionen, tilbaketrekkes gitte tillatelser.
 • Tillatelsen omfatter ikke brenning av avfall, plastprodukter o.l. Det skal kun benyttes brennbart materiale som ikke forurenser.
 • Tillatelse fra grunneier må være innhentet.
 • Det skal være en edrulig person som har ansvar for brenning.
 • Søkeren er ansvarlig for brenningen.
 • Søkeren er kjent med Brann- og eksplosjonsvernloven som stiller krav til å vise forsiktighet. 

 

Sist oppdatert 21. mai 2021, kl 07:19

Opprettet 21. mai 2021, kl 08:17« Tilbake