Dette kan du gjøre:

  • Tenne opp kaffebål eller grill der det åpenbart ikke kan begynne å brenne
  • Tenne opp kaffebål og grill på tilrettelagte grill- og bålplasser som kommunen har laget
  • Tenne opp kaffebål og grille i egen hage og i sjøkanten, i god avstand til skog og vegetasjon
  • Brenne St. Hans bål, etter godkjent søknad til brannvesenet
  • Brenne bråte og tørt hageavfall utenfor tettbebygde strøk etter at du har ringt alarmsentral - 64 91 31 00 (Øst 110-sentral)
 
Dette kan du IKKE gjøre:
 
  • Grille / lage bål i skog og utmark. Dette gjelder også engangsgriller!
  • Brenne bråte og tørt hageavfall i tettbebygd strøk
  • Vestby kommune har lokal forskrift, og innbyggere her kan ikke brenne bråte eller hageavfall
 
Den som tenner bål, har ALLTID ansvaret!
 
Følg med på skogbrannvarselet på yr.no, og ta hensyn til vindforholdene.
 
 
Er du usikker, er vårt beste tips å la det være.

Sist oppdatert 21. mai 2021, kl 07:03

Opprettet 21. mai 2021, kl 07:45« Tilbake