Dette kan du IKKE gjøre:
  • Grille / lage bål i skog og utmark. Dette gjelder også engangsgriller!
  • Brenne bråte og tørt hageavfall i tettbebygd strøk
  • Vestby kommune har lokal forskrift, og innbyggere her kan ikke brenne bråte eller hageavfall

 

Dette kan du gjøre:

  • Tenne opp kaffebål eller grill der det åpenbart ikke kan begynne å brenne
  • Tenne opp kaffebål og grill på tilrettelagte grill- og bålplasser som kommunen har laget (forutsatt at det ikke kan starte en brann i nær vegetasjon)
  • Tenne opp kaffebål og grille i egen hage og i sjøkanten, i god avstand til skog og vegetasjon
  • Brenne St. Hans bål, etter godkjent søknad til brannvesenet
  • Brenne bråte og tørt hageavfall utenfor tettbebygde strøk etter at du har ringt alarmsentral - 64 91 31 00 (Øst 110-sentral) og at du har vurdert at det er trygt
 
Den som tenner bål, har ALLTID ansvaret!
 
Følg med på skogbrannvarselet https://skogbrannfare.met.no/, og ta hensyn til vindforholdene.
 
 
Er du usikker, er vårt beste tips å la det være.

Sist oppdatert 15. april 2024, kl 10:12

Opprettet 15. april 2024, kl 10:45« Tilbake